Warto wiedzieć
Indywidualne rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej.
Zasady postępowania w przypadku awarii.
Zasady korzystania z lokali.
Przetargi
Wymiana instalacji cw i zw pl.Kotarbińskiego 2
Wymiana instalacji cw i zw ul.Znanieckiego 1
Wymiana instalacji cw i zw ul.Umińskiego 4
Na wykonanie chodników ul.Rechniewskiego 5/7 i 5A
Ocieplenie ścian cokołu Rechniewskiego 5/7 i 5A
Ocieplenie ścian cokołu Umińskiego 8/10
Ocieplenie ścian Okulickiego 3
Remont klatek schodowych Mikołajczyka 1
Remont balkonów przy ul. Umińskiego 20
Remont balkonów przy ul.Kotarbińskiego 1
Remont balkonów przy ul.Kotarbińskiego 3
Remont balkonów przy ul. Umińskiego 24

 
Artykuł Drukuj artykuł

Indywidualne rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej.

autor: Viterra 21 grudnia 2002


Indywidualne rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w Państwa mieszkaniach firma nasza przeprowadziła w oparciu o elektroniczne podzielniki kosztów typu "Doprimo" i "Doprimo Picco".
Prosimy zwrócić uwagę, że są to podzielniki kosztów, a nie urządzenia pomiarowe typu np. gazomierz, ciepłomierz, w związku z tym nie można określić wielkości zużycia ciepła dokonując wprost odczytu ze skali urządzenia. Aby tego dokonać niezbędne są sumaryczne koszty jakie pochłonął cały budynek w okresie rozliczeniowym, a te można określić dopiero po upływie pewnego czasu. Jak tego dokonać podajemy w formie skróconej poniżej.
nbsp;
Na wstępie kilka słów o budowie i zasadzie działania podzielników kosztów. Zamontowana na grzejniku i ściśle do niego przylegające część dolna podzielnika nagrzewa się do temperatury powierzchni grzejnika. Temperatura ta oraz temperatura powietrza w pomieszczeniu mierzone są przez oddzielne czujniki temperatur zamontowane w podzielniku. Licznik podzielnika zwiększa swoją zawartość tym szybciej, im wyższa jest temperatura grzejnika, a wiec im większa jest ilość ciepła oddawanego przez grzejnik do otoczenia.
Jednostki pokazywane na wyświetlaczu podzielnika są jednostkami umownymi. Rzeczywista ilość i wartość ciepła oddawanego przez grzejnik otoczeniu określana jest na etapie rozliczania kosztów ogrzewania z uwzględnieniem m.in. wielkości, konstrukcji i wydajności cieplnej grzejnika, typu podzielnika, metody jego montażu - jest to tzw. współczynnik UF. Odczytane wskazania z podzielnika w rozliczeniu są mnożone przez ten współczynnik, dając nam jednostki zużycia, które w dalszym etapie rozliczenia są jeszcze korygowane o drugi współczynnik korygujący niekorzystne położenie mieszkania - LAF ustalony na bazie współczynników zalecanych do stosowania przez COBDITI INSTAL w Warszawie.

 

Sposób dokonania rozliczenia:
Aby rozliczyć ilość ciepła przez poszczególne lokale otrzymujemy od Administracji zestawienie kosztów jakie poniosła na rzecz centralnego ogrzewania w danym okresie rozliczeniowym np. 01.10.2001-30.09.2002 na rzecz dostawcy ciepła. Koszty te dzielone są na tzw. koszty stałe i koszty zużycia.
Koszty stałe są to koszty ciepła, na którego zużycie mieszkańcy nie mają bezpośredniego wpływu, ale z niego korzystają np. emisja ciepła przez gałązki doprowadzające, piony grzejne w łazienkach, ogrzewanie pomieszczeń wspólnych: klatek schodowych, pralni, suszarni itd.

 

Jak obciąża się poszczególnych użytkowników:
Koszty dzieli się wg klucza powierzchni mieszkalnej wszystkich lokali opomiarowanych. Lokale nie opomiarowane w zależności od ustaleń Zarządcy Budynku (Administracji) mogą być rozliczone wg maksymalnego zużycia ciepła w budynku. W takim przypadku, lokale te również są obciążane kosztami stałymi.
Koszty zużycia dzieli się wg klucza sumy odczytanych w całej nieruchomości i przeliczonych przez współczynniki UF i LAF - jednostek zużycia. Na rachunkach indywidualnych są przedstawione szczegółowe wyliczenia ceny jednostkowej m2 oraz ceny jednostkowej - jednostek zużycia oraz sumarycznej kwoty będącej kosztem centralnego ogrzewania w danym okresie rozliczeniowym. Porównanie kosztów z wniesionymi zaliczkami daję kwotę zwrotu lub dopłaty i jest wymiernym efektem oszczędzania. Aby były one w następnym okresie jeszcze większe podajemy poniżej kilka praktycznych porad jak zwiększyć efekt oszczędzania.

 

Co zrobić, żeby oszczędzać ciepło?

  • należy zużywać tyle ciepła, ile rzeczywiście Państwo potrzebują. Nocą można zmniejszyć temperaturę pomieszczeń. Również w ciągu dnia, kiedy przebywają Państwo poza domem, nie trzeba ogrzewać mieszkania do maksimum. Jeżeli temperatura powietrza zostanie obniżona o 1 stopień oszczędza się w tym pomieszczeniu 6% energii. W ciągu całego sezonu grzewczego daje to znaczne oszczędności;
  • nie należy zasłaniać grzejników. Jeśli grzejniki są zasłonięte firankami lub zastawione meblami, zagradza się drogę ciepłu do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się w grzejniku. Zwiększają się znacznie straty ciepła przez ściany i powierzchnie szklane;
  • pomieszczenia należy wietrzyć krótko i skutecznie. Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Przed wietrzeniem należy zawór całkowicie zamknąć i po upływie kilkunastu minut szeroko otworzyć okno. Jeżeli wietrzą Państwo pomieszczenie, uchylając okno i nie zamykając zaworu, chłodne powietrze opływając zawór "oszukuje" go, powodując całkowite jego otwarcie i tym samym maksymalne rozgrzanie grzejnika. Tak marnuje się najwięcej ciepła!

  • należy unikać strat cieplnych. Okno jest najcieńszą częścią ściany. Dlatego unikajmy w tym miejscu strat ciepła, na ile to możliwe. Po zapadnięciu zmroku można opuścić żaluzje. Wewnątrz pomieszczenia należy zaciągać zasłony, o ile nie zasłaniają jednocześnie grzejnika. W ten sposób można znacznie zmniejszyć straty ciepła;
  • część opłat za ciepło to koszt ogrzania pomieszczeń wspólnych. Zwróćcie Państwo uwagę na otwarte jesienią i zimą okna i drzwi od klatek schodowych. Wszelkie uszkodzenia zgłaszajcie Państwo jak najszybciej w Administracji.

 

Mamy nadzieje, że przedstawione wyżej informację wyjaśniły Państwu wątpliwości związane z rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania.

Życzymy Państwu jak  najniższych opłat w następnym sezonie rozliczeniowym.

 

VITERRA

dodaj komentarz (0)

Drukuj artykułStrona do druku
Ostatnio dodane
Wymiana instalacji cw i zw pl.Kotarbińskiego 2
Wymiana instalacji cw i zw ul.Znanieckiego 1
Wymiana instalacji cw i zw ul.Umińskiego 4
Na wykonanie chodników ul.Rechniewskiego 5/7 i 5A
Ocieplenie ścian cokołu Rechniewskiego 5/7 i 5A
Ocieplenie ścian cokołu Umińskiego 8/10
Ocieplenie ścian Okulickiego 3
Remont klatek schodowych Mikołajczyka 1
Remont balkonów przy ul. Umińskiego 20
Remont balkonów przy ul.Kotarbińskiego 1
Remont balkonów przy ul.Kotarbińskiego 3
Remont balkonów przy ul. Umińskiego 24
Remont balkonów przy ul. Umińskiego 16
Montaż wykładziny w budynku Rechniewskiego 5A
Net-czynsz

ADM "WILGA-ISKRA"
adm@wilga-iskra.com.pl
ul.W.Umińskiego 3A
03-984 Warszawa
tel. 613 72 55
[strona główna]  [kontakty]  [nieruchomosci]  [forum]  [linki]
 Copyright (c) 2001 ADM "WILGA-ISKRA"       Site design/engine by PecetNet